• Voor hetzelfde geld hou je wat over!

  • Maakt jongeren moneyfit

  • Faciliteren naar partners die hulp kunnen bieden

Financieel Fit Rivierenland

In de regio Rivierenland hebben 20.000 huishoudens financiële problemen. Deze problemen hebben invloed op heel veel andere levensgebieden zoals gezondheid, onderwijs en ontwikkeling, en mee kunnen doen in de samenleving. Om dit te doorbreken is samenwerking nodig over schotten en grenzen heen. Daarom verenigen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid zich in de coöperatie Financieel Fit Rivierenland. We verbinden, versnellen en innoveren. Samen zetten we ons in voor het verbeteren van de financiële redzaamheid van inwoners in Rivierenland. Klik op de afbeelding voor een animatie.

Financieel Fit Rivierenland maakt deel uit van het landelijke netwerk Moedige Dialoog.

 

 

Actueel