Financieel Fit Rivierenland (Kamer van Koophandel: 71601619), hierna benoemt als FFR, verleent u hierbij toegang tot de website https://financieelfitrivierenland.nl en nodigt u uit de hier aangeboden informatie tot u te nemen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel FFR met grote zorgvuldigheid de website samenstelt en onderhoudt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, aanvaardt FFR geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en onvolledigheden van de geboden informatie.

FFR behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en de inhoud daarvan, waaronder inbegrepen deze disclaimer, te allen tijde aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

FFR spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanning kan FFR door eventuele ontwikkelingen of nieuwe inzichten niet instaan voor de actualiteit van deze website.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FFR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij FFR.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FFR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.