Impressie regiobijeenkomst Preventie

21 mei 2018 - Algemeen

Op 17 mei organiseerde Financieel Fit Rivierenland eenbijeenkomst met het thema Preventie.
Overal in de regio zijn organisaties en initiatieven hier actief mee bezig. Omdat we graag van elkaar willen leren, krachten willen bundelen en willen versnellen zoeken we elkaar op, delen we kennis en zoeken we samenwerking.

We presenteerden best practices uit verschillende gemeenten en zochten daarna verdieping aan gesprekstafels.

Marjon Hoogheid uit Culemborg vertelde over een app voor mensen waarvoor bewindvoering een te zwaar middel is, maar die wel gebaat zijn bij ‘schotjes’ om geld voor bepaalde bestemmingen. Met de app kunnen mensen wel gewoon bij hun eigen geld, maar moeten ze enkele hobbels nemen voordat ze bijvoorbeeld bij het geld voor de huur kunnen. Bewustwording en vaardigheden leren zijn hier de grote winst. Meer informatie: m.hoogheid@culemborg.nl

Het programma Houvast in Buren is een combinatie van individuele coaching en groepsbijeenkomsten. Het is gericht op duurzame gedragsverandering, bewustwording op mogelijkheden, doelen stellen, meedoen in de samenleving, vertrouwen op jezelf en samenwerken en steun vinden in de groep. Meer informatie: danielle@zebra-fabriek.nl of ihugens@buren.nl

In Neder-Betuwe is een 2-wekelijks inloop financieel spreekuur. Vrijwilligers zijn aanwezig om de meest uiteenlopende vragen rondom geld te beantwoorden. Indien nodig volgt een warme doorverwijzing. Na een rustige start zijn er nu avonden met 6 bezoekers. Mee informatie: EstherSeijkens@welzijnrivierstroom.nl

Christel de Krosse presenteerde het programma Smart met Geld, dat loopt in Tiel. Het project richt zich op het voorkomen van schulden bij kwetsbare jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar door bewustwording en training. Het is geïntegreerd in het schoolprogramma en docenten en ouders zijn erbij betrokken. Meer informatie: c.dkrosse@meegeldersepoort.nl

Bijeenkomst gemist? Bekijk alsnog de presentatie. 

Ook meedoen en/of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief (scroll naar beneden) en LinkedIn.