Laaggeletterdheid

Er is een verband tussen laaggeletterdheid en financiële problemen. Veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben ook moeite met het op orde krijgen van hun financiële administratie. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden.

Dat betekent dat we bij het voorkomens bestrijden van financiële problemen ook aandacht moeten hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid, en andersom. Schuldeisers,  schuldhulpverleners, wijkteams en formulierenbrigades; we moeten aandacht hebben voor taal- en rekenvaardigheden van mensen. Vroeg herkennen van laaggeletterdheid is belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door bij een intake een screeningsinstrument in te zetten om een indicatie te krijgen van iemands lees- of rekenniveau.

.

Financieel Fit Rivierenland werkt samen met Stichting Lezen en Schrijven in het project ‘Trek een streep door armoede door laaggeletterdheid’. Dat bestaat uit 3 onderdelen:

1) We trainen professionals in het nog beter signaleren van laaggeletterdheid en armoede
2) We leiden vrijwilligers op om maatje te worden en iemand die het nodig heeft te begeleiden in het volgen van de trainingsmodule Voor ’t zelfde geld. Met deze module leren mensen op eenvoudige wijze hun administratie op orde te krijgen
3) We maken maatjeskoppels die samen de module gaan volgen

Wil je meer weten over het project, over de trainingen, een training volgen, maatje worden of weten hoe je als bedrijf betrokken kunt zijn?
Bel of mail met:
Lisanne van Iterson, stichting Lezen en Schrijven, 06-28779645
Reggy Schutte, Financieel Fit Rivierenland, reggy@financieelfitrivierenland.nl, 06-15071500