Meedoen

Armoede bestrijden en financiële redzaamheid vergroten vraagt om een diversiteit in aanpak en om samenwerking met verschillende domeinen. Financieel Fit Rivierenland organiseert en ondersteunt dit regionaal en lokaal. Dat doen we door het organiseren van dialoog- en kennisbijeenkomsten, initiëren van thema werkgroepen, zichtbaar maken van best practices, aanbieden van workshops en masterclasses, initiëren van innovatielabs en coöperatie cases. Doe je mee?

Lidmaatschap van de coöperatie kost €250,- per jaar. Daarmee koop je 4 regionale kennisbijeenkomsten, kun je jouw vraagstuk inbrengen waar wij partners bij zoeken, helpen we jouw project of organisatie of ambitie op gebied van financiële redzaamheid succesvol te zijn, starten en ondersteunen we werkgroepen gericht op specifieke doelgroepen, en vergroten we het netwerk.  Neem contact met ons op!

Onze uitdagingen: 
  • 19.537 huishoudens met schulden in Rivierenland, 5663 kinderen groeien op in armoede
  • 16.606 van deze huishoudens weten de weg naar hulp niet te vinden
  • 62% van alle werkgevers heeft te maken met werknemers met problematische schulden. Het gaat om 5% van alle werknemers. Dat zijn er in Rivierenland 5150. Kosten per ft werknemer bedragen jaarlijks 13.000 voor werkgever
  • 40% van alle jongeren is onvoldoende financieel geletterd.

Onze kracht:
  • Verbinden van bedrijfsleven, maatschappelijk veld, overheid en onderwijs
  • Versnellen door kennis te delen en naar te vertalen wat landelijk en regionaal succesvol is
  • Innoveren door buiten de gebaande paden gewoonweg te proberen in de Financieel Fit Proeftuin

Onze speerpunten:
  • Bereik vergroten, toegang verbeteren, taboe doorbreken
  • Werkgevers helpen te signaleren en door te verwijzen
  • Preventie, waaronder financiële educatie en bewustwording van jongeren