Over Ons

Financieel Fit Rivierenland is een coöperatie van partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties in de regio Rivierenland.  Het is een open en dynamisch netwerk waarbij alle partners een bijdrage leveren. Zowel in menskracht, natura (kennis en middelen) als financieel (naar vermogen).

In lokale en regionale werkgroepen werken we samen aan de verbetering van financiële redzaamheid en het bestrijden van armoede en schulden. Het netwerk komt enkele malen per jaar bijeen om kennis te delen, van elkaar te leren en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen, zowel regionaal als lokaal. Leden initiëren dialooglabs voor innovatie op bepaalde vraagstukken of thema’s .

Het bestuur wordt gevormd door:
Johan Andrée, Mozaiek Welzijn  Contactpersoon thema Financiele Educatie Jongeren
Judith Kroon, Rabobank West-Betuwe  Contactpersoon thema Financiële Redzaamheid Huishoudens
Cees Brouwer, ROC Rivor Contactpersoon thema Financiële Educatie Jongeren

De kerngroep bestaat naast het bestuur uit:
Jeannette Arends, Welzijn Rivierstroom  Contactpersoon thema Laaggeletterdheid & Financiële Problemen
Annerieke van der Vegt, Elk Welzijn
Kenny van Oort, OCT en VNO-NCW Contactpersoon Werkgeversdesk
Henk Bolt, Rabobank West-Betuwe
Reggy Schutte, manager Financieel Fit Rivierenland

Boven: Johan Andrée, Jeannette Arends, Henk Bolt, Judith Kroon
Onder: Annerieke van der Vegt, Cees Brouwer, Reggy Schutte, Kenny van Oort