Verslag en vervolg bijeenkomst Vroegsignalering

25 januari 2019 - Algemeen 25 januari 2019 - Uncategorized

Op 17 januari deelden we ervaringen over ‘vroegsignalering’. Welke stappen worden er in de diverse gemeenten in Rivierenland gezet, en welke resultaten en inzichten levert dat op? Wat kunnen we van elkaar leren en biedt mogelijke samenwerking kansen?

Een overzicht van wat aan de orde kwam:

Woningcorporatie SWB nam eind 2018 het initiatief om een praktische slag te maken met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe en met Welzijn Rivierstroom. In een werksessie werden werkprocessen bij betalingsachterstanden naast elkaar gelegd. Resultaat is dat er nu heldere samenwerkingsafspraken liggen. Lees verder: Notitie SWB en Processchema

Josje Doorenbosch van gemeente Tiel gaf een terugblik op het tot stand komen van het convenant Vroegsignalering met partners SCW, Kleurrijk Wonen, CZ, Menzis, VGZ, Vitens, Nuon en BSR (Essent en Enenco sluiten in 2019 aan) en de bevindingen na de pilot van nu een jaar. Lees verder: Presentatie Vroegsignalering Tiel

Voor de Bommelerwaard gaf Jessica Aarnink een presentatie over de ‘Vroeg Eropaf’ aanpak. Hoe wordt daarin samengewerkt door eerst gemeente en woningcorporaties en straks ook Zorgverzekeraars (CZ, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ), Energie (Essent), SVB en water (Vitens), en wat levert dat op aan inzichten en resultaten? Lees verder: Presentatie Vroeg Eropaf Bommelerwaard 

Anja Tijdhof,Projectmanager bij PLANgroep en lid van de landelijke kopgroep Vroegsignalering nam ons mee in ontwikkelingen en inzichten in Nederland en gaf een toelichting op hoe in de regio Twente 14 gemeenten samenwerken op dit gebied. Lees verder: Presentatie Vroegsignalering: waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

 

Overige documenten die ter sprake kwamen:
Handreiking vroegsignalering
‘Vroegsignalering: lessen uit de praktijk’

Handreiking vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens

Vroegsignalering Vitens
Bekijk ook de website van Schouders Eronder, de pagina’s over vroegsignalering