Waarom

Armoede en schulden vormen een groot maatschappelijk thema. In de regio Rivierenland kampen zo’n 20.000 huishoudens met ernstige financiële problemen. Financiële problemen belemmeren op vele manieren een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en uiteindelijk ook een vitale regio. Armoede staat vaak niet op zichzelf. Het hangt samen met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid en soms ook criminaliteit en huiselijk geweld.

“Wij zijn allen probleemeigenaar en willen ook allemaal bijdragen aan de oplossing”

Burgers, bedrijven en publieke instellingen, wij zijn allen probleemeigenaar en we willen ook deel van de oplossing zijn. Er is noodzaak tot innovatie van preventie en schuldhulpverlening om tot meer financiële redzaamheid te komen. Het is een complexe opgave die vraagt om een diversiteit in aanpak en een samenwerking vanuit verschillende domeinen.

Financieel Fit Rivierenland vervult hierin een brugfunctie. We brengen partijen samen en maken zichtbaar wat er al is. We geven meerwaarde aan activiteiten die in deze regio al worden ondernomen door onder andere gemeenten, schuldhulpverlening en maatschappelijke organisaties.  In samenwerking met uitvoerende partijen pakken we op wat er nog niet bestaat en we halen best practices van elders naar de regio. Door deze partijen en betrokken bedrijven samen te brengen ontstaat een nieuwe dynamiek en gezamenlijke know how, waarmee we de spiraal kunnen doorbreken.

Lees hier wat we willen bereiken in ons ambitieplan.