Ambitie

Ambitie & Actieplan 2018-2021 Financieel Fit Rivierenland
Naar een ‘Regionaal Innovatie Platform voor financiële redzaamheid’, tegen schuldenproblemen en armoede

In de regio Rivierenland kampen zo’n 20.000 huishoudens met ernstige financiële problemen.
Financiële problemen belemmeren op vele manieren een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en uiteindelijk ook een vitale regio.
Problematische schulden kosten € 100.000 per huishouden (Nibud);
Werknemers met schulden zijn jaarlijks gemiddeld 6 – 9 werkdagen langer ziek en minder productief. Samen met het verwerken van een loonbeslag leidt dit tot risico en flinke kosten voor het bedrijf.
De schuldhulpverlening bereikt momenteel slechts 15% van de mensen met ernstige financiële problemen.

Financieel Fit Rivierenland (FFR): “Wij zijn allen probleemeigenaar en willen ook allemaal bijdragen aan de oplossing”
Burgers, bedrijven en publieke instellingen, wij zijn allen probleemeigenaar en we willen ook deel van de oplossing zijn. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen de noodzaak aan van innovatie van preventie en schuldhulpverlening om tot meer financiële redzaamheid te komen. Het is een complexe opgave die vraagt om diversiteit in aanpak en samenwerking vanuit verschillende domeinen. Financieel Fit Rivierenland vervult hierin een brugfunctie. We brengen partijen samen en maken zichtbaar wat er al is. We geven meerwaarde aan activiteiten die in deze regio al worden ondernomen door onder andere gemeenten, schuldhulpverlening en maatschappelijke organisaties, we pakken op wat er nog niet bestaat en halen best practises van elders naar de regio. Door deze partijen en betrokken bedrijven samen te brengen ontstaat een nieuwe dynamiek en gezamenlijke know how, waarmee we de spiraal kunnen doorbreken.

Wat doet Financieel Fit Rivierenland? We helpen de leden van coöperatie te verbinden, te versnellen en te innoveren