De verbinding opzoeken

Vaak hangt armoede samen met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, eenzaamheid en soms ook met criminaliteit en huiselijk geweld. Mensen voelen zich vaak buitengesloten, eten en leven ongezonder en presteren minder op hun werk. Problemen worden vaak steeds groter en kunnen uiteindelijk leiden tot een uitzichtloze situatie en apathie. Hoe eerder schulden en armoede worden gesignaleerd, des te groter de kans op oplossingen en het voorkomen van erger. Voor het welzijn van mensen is een sociaal netwerk, arbeidsbesteding, gezonde voeding en leefstijl van groot belang. Op die manier kan men volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Financiële problemen belemmeren op vele manieren een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en uiteindelijk ook een vitale regio. Ook is er een aantoonbaar verband tussen financiële problemen en laaggeletterdheid, hetgeen in de regio rivierenland veel voorkomt.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen de noodzaak van innovatie van preventie en schuldhulpverlening om tot meer financiële redzaamheid te komen. Het is een complexe opgave die vraagt om een diversiteit in aanpak en samenwerking vanuit verschillende domeinen. Daarom hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijs zich in 2018 verenigd in de coöperatie Financieel Fit Rivierenland.

Op het gebied van schuldhulpverlening worden door verschillende partijen en organisaties al veel activiteiten ondernomen. Financieel Fit Rivierenland vervult een brugfunctie tussen betrokken organisaties en instanties in deze complexe opgave. Wij helpen deze partijen te verbinden, te laten samenwerken en kennisdeling te bevorderen. Door alle betrokken partijen samen te brengen, wordt er zichtbaar wat er al wordt gedaan aan armoede en schuldhulpverlening. Door kennisdeling ontstaan een gezamenlijke ‘know how’ die een nieuwe, diverse en efficiënte aanpak mogelijk maakt. Met deze nieuwe dynamiek wil Financieel Fit Rivierenland de groeiende problematiek doorbreken. Daarmee versterken en ondersteunen wij de aanpak van schuldhulpverlening die lokaal is georganiseerd.

Wie kunnen wij ondersteunen?

Werkgevers

Wist u dat ruim 60% van de werkgevers te maken krijgt met werknemers met financiële problemen? Dat kost uw bedrijf al snel 13.000 euro per werknemer die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Met de bedrijvendesk bieden we werkgevers informatie en hulpmiddelen.

Professionals & Vrijwilligers

Als professional of vrijwilliger die zich inzet om inwoners te ondersteunen, weet u als geen ander wat de impact is van financiële problemen. Financieel Fit Rivierenland wil professionals en vrijwilligers steunen, versterken en verbinden in hun werk.

Gemeenten

Om armoede en schulden te bestrijden is een gezamenlijke en coöpererende aanpak noodzakelijk. Financieel Fit Rivierenland zet zich daarom in voor een grootschalige samenwerking waarin gemeenten met hun verbindende en cruciale rol niet mogen ontbreken.

Bijeenkomsten