Werkgeversdesk

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.
Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Nibud 2017*

57 % van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage. Veel werkgevers vinden het lastig om zich te bemoeien met de (financiële) problemen van hun werknemers. Uit onderzoek dat 1/3 het zelfs ziet als reden om af te zien van contractverlenging of als reden voor ontslag. Dat is jammer, omdat juist de werkgever vaak degene is die de helpende hand kan bieden.

Nu doorverwijzen?
Heeft u een medewerker die u wilt doorverwijzen naar hulp in de eigen gemeente? Klik hier voor het overzicht met contactpersonen per gemeente  Daarnaast hebben diverse gemeenten een apart financieel spreekuur, voor een gesprek over geld, ingewikkelde brieven, aanvragen van toeslagen etc. Klik hier voor het overzicht van deze spreekuren per gemeente.
..
..

De Werkgeversdesk helpt met:

De Werkgeversdesk biedt informatie en hulpmiddelen om medewerkers te (laten) ondersteunen om de persoonlijke financiën op orde te brengen. Zowel de ondernemer zelf, afdelingen P&O / HRM of werknemers kunnen hier een beroep doen op zowel digitale als persoonlijke ondersteuning.

  • Signaleren: hoe vang je signalen op wanneer ondersteuning bij financiële vragen gewenst is?
    Voorlichting en training voor leidinggevenden en hrm medewerkers. Signaleringskaarten online en als bureaulegger
  • Bespreekbaar maken: Hoe voer je het gesprek? Wat mag je wel en niet en hoe ver wil en kan je gaan?
    Voorlichting en training voor leidinggevenden en hrm medewerkers. Communicatie toonbox met o.a. posters om in de organisatie op te hangen. Ervaringsverhalen om on- en offline te verspreiden. Tips over verlagen van drempels en doorbreken taboe
  • Geldplannen: om door en met medewerkers de eigen financiële situatie goed in kaart te brengen
    Handige online tools en doorverwijzing naar hulp, ook naar (desgewenst) anonieme buddy's
  • Vraag & aanbod: bijeen brengen van de vraag van werkgevers en /of werknemers met het aanbod van regionale ondersteuners, coaches en hulpverleners.